خیریه سروش مهر

سروش‌مهر، 100٪ کمک‌های جذب شده از طرف شما عزیزان را صرف یاری رسانی به نیازمندان می‌کند. سروش‌مهر، در 5 سال فعالیت‌ خود، صدها میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی شما عزیزان را به نیازمندان رسانده است.

طرح‌های برگزیده

پایان یافته
تست بهشت
پایان یافته
قربانی ماهیانه مرغ سروش‌مهر
پایان یافته
قربانی ماهیانه بز...گوسفند....گوساله ... سروش‌مهر
پایان یافته
مادر تنها در گرمای سوزان بوشهر

خیریه سروش مهر در فضای مجازی